Darmowa dostawa dla wszystkich zamówień krajowych powyżej 500 zł

Witamy w naszym nowym sklepie!

Regulamin promocji „zniżka za zaszczepienie”

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Zniżka za zaszczepienie”, zwanej dalej „Promocją”, obowiązująca w sklepie internetowym Spadiora, zwanym dalej „Sklepem”.
 2. Organizatorem Promocji jest Superstyler spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02–593) przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 6 lok. 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000784271, NIP 5213864968, REGON 383222301, kapitał zakładowy 5.000 zł, zwana dalej „SuperStyler”.
 3. Promocja obejmuje wszystkie produkty w Sklepie.
 4. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego (dalej zwanych „Klientami”), które zostały zaszczepione szczepionką przeciwko COVID‐19 i posiadają aktualny Unijny Certyfikat COVID, zawierający przypisany mu, aktualny i prawidłowy kod QR.
 5. W celu skorzystania z Promocji konieczne jest:
  a) posiadanie prawidłowego kodu QR przypisanego do Unijnego Certyfikatu COVID potwierdzającego zaszczepienie Klienta szczepionką przeciwko COVID‐19;
  b) podanie przez Klienta w procesie składania zamówienia w Sklepie swojego imienia i nazwiska w formie widniejącej na Unijnym Certyfikacie COVID, z którego pochodzi kod QR przedstawiony zgodnie z lit e) niniejszego ustępu;
  c) wyrażenie przez Klienta w procesie składania zamówienia w Sklepie zgody na przetwarzanie przez SuperStyler informacji o fakcie zaszczepienia Klienta szczepionką przeciwko COVID‐19 w celu skorzystania z Promocji i udzielenia Klientowi zniżki;
  d) wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu;
  e) wgranie pliku graficznego zawierającego Unijny Certyfikat COVID lub kodu QR pochodzącego z powyższego Certyfikatu w formie pliku JPG lub PDF lub PNG w procesie składania zamówienia w Sklepie;
  f) złożenie i opłacenie zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Spadiora.pl, dostępnego na stronie internetowej https://spadiora.pl/regulamin-sklepu-internetowego/.
 6. Klient może brać udział w Promocji wielokrotnie, przy każdych zakupach w Sklepie, w okresie obowiązywania Promocji, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Promocji.
 7. W przypadku spełnienia warunków Promocji, o których mowa w ust. 5 niniejszego regulaminu, naliczana jest zniżka w wysokości 15% od łącznej ceny zakupów dokonywanych w Sklepie w ramach danego zamówienia.
 8. Zakazane jest posługiwanie się w procesie składania zamówienia Unijnym Certyfikatem COVID należącym do osoby trzeciej lub kodem QR pochodzącym z Unijnego Certyfikatu COVID należącego do osoby trzeciej lub kodem QR innym niż pochodzący z Unijnego Certyfikatu COVID. W takich przypadkach zniżka nie zostanie naliczona.
 9. Zniżka nie zostanie naliczona również w przypadku podania w procesie składania zamówienia imienia i nazwiska Klienta w jakikolwiek sposób różniącego się z imieniem i nazwiskiem zapisanym w Unijnym Certyfikacie COVID, ani w przypadku wadliwego lub nieważnego kodu QR. Zniżka nie zostanie naliczona również w przypadku wgrania pliku graficznego zawierającego Unijny Certyfikat COVID lub kod QR w innym formacie niż określony w ust. 5 lit e) niniejszego regulaminu.
 10. Unijny Certyfikat COVID lub kod QR pochodzący z Unijnego Certyfikatu COVID można pobrać z internetowego Konta Pacjenta w aplikacji mojeIKP lub przez aplikację mObywatel. Więcej informacji na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/unijny-certyfikat-covid-w-twoim-telefonie.
 11. Informacje o przetwarzaniu przez SuperStyler danych osobowych Klienta w związku ze skorzystaniem z Promocji znajdują się w Polityce Prywatności na stronie internetowej https://spadiora.pl/polityka-prywatnosci/.